બેનર

બ્લોકીંગ સ્ક્રૂના બે પ્રાથમિક કાર્યો

ક્લિનિકલ પ્રેક્ટિસમાં અવરોધિત સ્ક્રૂનો વ્યાપકપણે ઉપયોગ થાય છે, ખાસ કરીને લાંબા ઇન્ટ્રામેડ્યુલરી નખના ફિક્સેશનમાં.

screw5

સારમાં, સ્ક્રૂને અવરોધિત કરવાના કાર્યોને બે ગણા તરીકે સારાંશ આપી શકાય છે: પ્રથમ, ઘટાડા માટે, અને બીજું, આંતરિક ફિક્સેશન સ્થિરતા વધારવા માટે.

ઘટાડાના સંદર્ભમાં, અવરોધિત સ્ક્રુની 'અવરોધિત' ક્રિયાનો ઉપયોગ આંતરિક ફિક્સેશનની મૂળ દિશામાં ફેરફાર કરવા, ઇચ્છિત ઘટાડો હાંસલ કરવા અને ગોઠવણીને સુધારવા માટે કરવામાં આવે છે.આ સંદર્ભમાં, બ્લોકીંગ સ્ક્રૂને 'ન ટુ ગો' સ્થાન પર સ્થિત કરવાની જરૂર છે, એટલે કે એવી જગ્યા જ્યાં આંતરિક ફિક્સેશન ઇચ્છિત નથી.ટિબિયા અને ઉર્વસ્થિને ઉદાહરણ તરીકે લેવું:

ટિબિયા માટે: માર્ગદર્શિકા વાયર દાખલ કર્યા પછી, તે ટિબિયલ શાફ્ટના પશ્ચાદવર્તી કોર્ટેક્સની સામે સ્થિત છે, જે મેડ્યુલરી કેનાલની મધ્ય રેખાથી વિચલિત થાય છે.'અનિચ્છિત' દિશામાં, ખાસ કરીને મેટાફિસિસના પશ્ચાદવર્તી પાસામાં, મેડ્યુલરી કેનાલ સાથે વાયરને આગળ માર્ગદર્શન આપવા માટે અવરોધિત સ્ક્રૂ દાખલ કરવામાં આવે છે."

સ્ક્રુ1

ઉર્વસ્થિ: નીચેના દ્રષ્ટાંતમાં, એક પાછું વાળેલું ફેમોરલ નેઇલ બતાવવામાં આવ્યું છે, જેમાં અસ્થિભંગનો છેડો બાહ્ય કોણ દર્શાવે છે.ઇન્ટ્રામેડ્યુલરી નેઇલ મેડ્યુલરી કેનાલના આંતરિક પાસા તરફ સ્થિત છે.તેથી, ઇન્ટ્રામેડ્યુલરી નેઇલની સ્થિતિમાં ફેરફાર હાંસલ કરવા માટે અંદરની બાજુએ બ્લોકીંગ સ્ક્રૂ નાખવામાં આવે છે.

screw2

સ્થિરતા વધારવાના સંદર્ભમાં, ટિબિયલ શાફ્ટ ફ્રેક્ચરના છેડે ટૂંકા અસ્થિભંગની સ્થિરતાને મજબૂત કરવા માટે શરૂઆતમાં બ્લોકીંગ સ્ક્રૂનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.આંતરિક અને બાહ્ય બાજુઓ પર સ્ક્રૂની અવરોધિત ક્રિયા દ્વારા ઇન્ટ્રામેડ્યુલરી નખની હિલચાલને અવરોધિત કરીને, નીચે ફેમોરલ ઇન્ટરકોન્ડીલર અને સુપ્રાકોન્ડીલર ફ્રેક્ચરના ઉદાહરણમાં દર્શાવ્યા મુજબ, અસ્થિભંગના અંતની સ્થિરતા મજબૂત કરી શકાય છે.આ ઇન્ટ્રામેડ્યુલરી નેઇલ અને દૂરના હાડકાના ટુકડાઓની ઝૂલતી ગતિને રોકવામાં મદદ કરે છે.

screw3

એ જ રીતે, ઇન્ટ્રામેડ્યુલરી નખ સાથે ટિબિયલ ફ્રેક્ચરના ફિક્સેશનમાં, ફ્રેક્ચરના અંતની સ્થિરતા વધારવા માટે અવરોધિત સ્ક્રૂનો ઉપયોગ પણ કરી શકાય છે.

screw4

પોસ્ટ સમય: ફેબ્રુઆરી-02-2024