બેનર

પાંચમા મેટાટેર્સલના પાયાનું ફ્રેક્ચર

પાંચમા મેટાટેર્સલ બેઝ ફ્રેક્ચરની અયોગ્ય સારવારથી ફ્રેક્ચર નોનયુનિયન અથવા વિલંબિત યુનિયન થઈ શકે છે, અને ગંભીર કિસ્સાઓમાં સંધિવા થઈ શકે છે, જે લોકોના રોજિંદા જીવન અને કામ પર ભારે અસર કરે છે.

AનેટોમિકલStructure

Fi1 ના પાયાનું ફ્રેક્ચર

પાંચમું મેટાટેર્સલ એ પગની બાજુની સ્તંભનું એક મહત્વપૂર્ણ ઘટક છે, અને તે પગના વજન અને સ્થિરતામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે.ચોથા અને પાંચમા મેટાટેર્સલ અને ક્યુબોઇડ મેટાટેર્સલ ક્યુબોઇડ સંયુક્ત બનાવે છે.

પાંચમા મેટાટેર્સલના પાયામાં ત્રણ કંડરા જોડાયેલા હોય છે, પેરોનિયસ બ્રેવિસ કંડરા પાંચમા મેટાટેર્સલના પાયા પર ટ્યુબરોસિટીની ડોર્સોલેટરલ બાજુ પર દાખલ કરે છે;ત્રીજો પેરોનિયલ સ્નાયુ, જે પેરોનિયસ બ્રેવિસ કંડરા જેટલો મજબૂત નથી, તે પાંચમા મેટાટેર્સલ ટ્યુબરોસિટી સુધી ડાયાફિસિસ ડિસ્ટલ પર દાખલ કરે છે;પગનાં તળિયાંને લગતું fascia પાંચમા મેટાટેર્સલના બેસલ ટ્યુબરોસિટીના પગનાં તળિયાંને લગતું બાજુ પર પાર્શ્વીય ફાસીકલ દાખલ કરે છે.

 

અસ્થિભંગ વર્ગીકરણ

Fi2 ના પાયાનું ફ્રેક્ચર

ડેમેરોન અને લોરેન્સ દ્વારા પાંચમા મેટાટેર્સલના પાયાના ફ્રેક્ચરનું વર્ગીકરણ કરવામાં આવ્યું હતું,

ઝોન I ફ્રેક્ચર એ મેટાટેર્સલ ટ્યુબરોસિટીના એવલ્શન ફ્રેક્ચર છે;

ઝોન II ડાયાફિસિસ અને પ્રોક્સિમલ મેટાફિસિસ વચ્ચેના જોડાણ પર સ્થિત છે, જેમાં 4 થી અને 5 મી મેટાટેર્સલ હાડકાં વચ્ચેના સાંધાનો સમાવેશ થાય છે;

ઝોન III ફ્રેક્ચર એ પ્રોક્સિમલ મેટાટેર્સલ ડાયાફિસિસના 4થા/5મા ઇન્ટરમેટારસલ સાંધાના દૂરના તણાવના અસ્થિભંગ છે.

1902 માં, રોબર્ટ જોન્સે પ્રથમ વખત પાંચમા મેટાટેર્સલના પાયાના ઝોન II ફ્રેક્ચરના પ્રકારનું વર્ણન કર્યું હતું, તેથી ઝોન II ફ્રેક્ચરને જોન્સ ફ્રેક્ચર પણ કહેવામાં આવે છે.

 

ઝોન I માં મેટાટેર્સલ ટ્યુબરોસિટીનું એવલ્શન ફ્રેક્ચર એ પાંચમા મેટાટેર્સલ બેઝ ફ્રેક્ચરનો સૌથી સામાન્ય પ્રકાર છે, જે તમામ અસ્થિભંગના લગભગ 93% હિસ્સો ધરાવે છે, અને તે પગનાં તળિયાંને લગતું વળાંક અને વારસ હિંસાને કારણે થાય છે.

ઝોન II માં ફ્રેક્ચર્સ પાંચમા મેટાટેર્સલના પાયા પરના તમામ અસ્થિભંગમાં લગભગ 4% હિસ્સો ધરાવે છે, અને પગના તળિયાના વળાંક અને એડક્શન હિંસાને કારણે થાય છે.કારણ કે તે પાંચમા મેટાટેર્સલના પાયા પર રક્ત પુરવઠાના વોટરશેડ વિસ્તારમાં સ્થિત છે, આ સ્થાન પર અસ્થિભંગ બિન-યુનિયન અથવા વિલંબિત અસ્થિભંગ મટાડવાની સંભાવના ધરાવે છે.

ઝોન III ફ્રેક્ચર્સ પાંચમા મેટાટેર્સલ બેઝ ફ્રેક્ચરના લગભગ 3% માટે જવાબદાર છે.

 

રૂઢિચુસ્ત સારવાર

રૂઢિચુસ્ત સારવાર માટેના મુખ્ય સંકેતોમાં 2 મીમી કરતા ઓછા અસ્થિભંગ અથવા સ્થિર અસ્થિભંગનો સમાવેશ થાય છે.સામાન્ય સારવારમાં સ્થિતિસ્થાપક પટ્ટીઓ સાથે સ્થિરતા, કઠણ પગરખાં, પ્લાસ્ટર કાસ્ટ્સ સાથે સ્થિરતા, કાર્ડબોર્ડ કમ્પ્રેશન પેડ્સ અથવા વૉકિંગ બૂટનો સમાવેશ થાય છે.

રૂઢિચુસ્ત સારવારના ફાયદાઓમાં ઓછી કિંમત, કોઈ આઘાત અને દર્દીઓ દ્વારા સરળ સ્વીકૃતિનો સમાવેશ થાય છે;ગેરફાયદામાં અસ્થિભંગ નોનયુનિયન અથવા વિલંબિત યુનિયન ગૂંચવણોની ઉચ્ચ ઘટનાઓ અને સાંધાની સરળ જડતાનો સમાવેશ થાય છે.

સર્જિકલટીપુનઃપ્રાપ્તિ

પાંચમા મેટાટેર્સલ બેઝ ફ્રેક્ચરની સર્જિકલ સારવાર માટેના સંકેતોમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:

  1. 2 મીમીથી વધુનું ફ્રેક્ચર ડિસ્પ્લેસમેન્ટ;
  1. ક્યુબોઇડ ડિસ્ટલથી પાંચમી મેટાટેર્સલની સાંધાકીય સપાટીના 30% ભાગની સંડોવણી;
  1. અવ્યવસ્થિત અસ્થિભંગ;
  1. અસ્થિભંગ વિલંબિત યુનિયન અથવા બિન-સર્જિકલ સારવાર પછી નોનયુનિયન;
  1. સક્રિય યુવાન દર્દીઓ અથવા રમતવીર.

હાલમાં, પાંચમા મેટાટેર્સલના પાયાના અસ્થિભંગ માટે સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાતી સર્જિકલ પદ્ધતિઓમાં કિર્શનર વાયર ટેન્શન બેન્ડ આંતરિક ફિક્સેશન, થ્રેડ સાથે એન્કર સિવેન ફિક્સેશન, સ્ક્રુ ઇન્ટરનલ ફિક્સેશન અને હૂક પ્લેટ ઇન્ટરનલ ફિક્સેશનનો સમાવેશ થાય છે.

1. Kirschner વાયર ટેન્શન બેન્ડ ફિક્સેશન

કિર્શનર વાયર ટેન્શન બેન્ડ ફિક્સેશન એ પ્રમાણમાં પરંપરાગત સર્જિકલ પ્રક્રિયા છે.આ સારવાર પદ્ધતિના ફાયદાઓમાં આંતરિક ફિક્સેશન સામગ્રીની સરળ ઍક્સેસ, ઓછી કિંમત અને સારી કમ્પ્રેશન અસરનો સમાવેશ થાય છે.ગેરફાયદામાં ત્વચાની બળતરા અને કિર્શનર વાયર ઢીલા થવાના જોખમનો સમાવેશ થાય છે.

2. થ્રેડેડ એન્કર સાથે સ્યુચર ફિક્સેશન

Fi3 ના પાયાનું ફ્રેક્ચર

થ્રેડ સાથે એન્કર સિવેન ફિક્સેશન પાંચમા મેટાટેર્સલના પાયા પર એવલ્શન ફ્રેક્ચર અથવા નાના અસ્થિભંગના ટુકડાવાળા દર્દીઓ માટે યોગ્ય છે.ફાયદાઓમાં નાના ચીરો, સરળ કામગીરી અને ગૌણ દૂર કરવાની જરૂર નથી.ગેરફાયદામાં ઓસ્ટીયોપોરોસિસવાળા દર્દીઓમાં એન્કર પ્રોલેપ્સનું જોખમ શામેલ છે..

3. હોલો નેઇલ ફિક્સેશન

Fi4 ના પાયાનું ફ્રેક્ચર

હોલો સ્ક્રુ એ પાંચમા મેટાટેર્સલના પાયાના અસ્થિભંગ માટે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે માન્ય અસરકારક સારવાર છે, અને તેના ફાયદાઓમાં મજબૂત ફિક્સેશન અને સારી સ્થિરતાનો સમાવેશ થાય છે.

Fi5 ના પાયાનું ફ્રેક્ચર

તબીબી રીતે, પાંચમા મેટાટેર્સલના પાયા પરના નાના અસ્થિભંગ માટે, જો ફિક્સેશન માટે બે સ્ક્રૂનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, તો રિફ્રેક્ચરનું જોખમ રહેલું છે.જ્યારે ફિક્સેશન માટે એક સ્ક્રુનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, ત્યારે વિરોધી પરિભ્રમણ બળ નબળું પડી જાય છે, અને પુનઃસ્થાપન શક્ય છે.

4. હૂક પ્લેટ નિશ્ચિત

Fi6 ના પાયાનું ફ્રેક્ચર

હૂક પ્લેટ ફિક્સેશનમાં સંકેતોની વિશાળ શ્રેણી છે, ખાસ કરીને એવલ્શન ફ્રેક્ચર અથવા ઓસ્ટીયોપોરોટિક ફ્રેક્ચરવાળા દર્દીઓ માટે.તેની ડિઝાઇન માળખું પાંચમા મેટાટેર્સલ હાડકાના આધાર સાથે મેળ ખાય છે, અને ફિક્સેશન કમ્પ્રેશન તાકાત પ્રમાણમાં ઊંચી છે.પ્લેટ ફિક્સેશનના ગેરફાયદામાં ઊંચી કિંમત અને પ્રમાણમાં મોટી ઇજાનો સમાવેશ થાય છે.

Fi7 ના આધારનું ફ્રેક્ચર

Summary

પાંચમા મેટાટેર્સલના પાયા પર અસ્થિભંગની સારવાર કરતી વખતે, દરેક વ્યક્તિની ચોક્કસ પરિસ્થિતિ, ચિકિત્સકના વ્યક્તિગત અનુભવ અને તકનીકી સ્તર અનુસાર કાળજીપૂર્વક પસંદ કરવું અને દર્દીની વ્યક્તિગત ઇચ્છાઓને સંપૂર્ણપણે ધ્યાનમાં લેવી જરૂરી છે.


પોસ્ટ સમય: જૂન-21-2023